Stypendia "Prymus" 2017/2018

Warunki przyznania stypendium: 

  • Średnia co najmniej 5,15 z przedmiotów obowiązkowych lub tytuł laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim
  • Bardzo dobre lub wzorowe zachowanie
  • Zamieszkanie/zameldowanie na terenie miasta Katowice od co najmniej 6 miesięcy

Absolwentom stypendium wypłacane jest jednorazowo.

Wnioski składamy do 31 lipca
w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice
przy ul. Rynek 1, parter. pokój 008
w godzinach pracy Urzędu 
lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek - do pobrania z załącznika lub u pedagoga szkolnego

Ważne!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18% dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł - przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za dany rok podatkowy może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.