Uniwersytet Najlepszych

                     

Uniwersytet Najlepszych

Od 1 do 30 czerwca br. będzie trwała  rekrutacja do pierwszej edycji projektu „Uniwersytet Najlepszych”. Jest to nowoczesna inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach. Przedsięwzięcie skierowane jest do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszkających na terenie Katowic zainteresowanych rozwojem naukowym, wykraczających swoimi zainteresowaniami poza podstawę programową. Projekt ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcie studiów w stolicy województwa śląskiego. To pierwszy tego typu projekt w województwie śląskim mający na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół województwa śląskiego, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Główną metodę pracy
w „Uniwersytecie Najlepszych” stanowić będzie edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Podczas spotkań tutor będzie pracował z uczestnikiem projektu, podejmując próby trafnego rozpoznania jego potencjału, będzie pomagał w odkryciu i rozwinięciu talentów, wspólnie wyznaczał ścieżkę rozwoju oraz motywował do długotrwałej współpracy w rozwoju osobistym i naukowym.

 

W projekcie mogą wziąć udział:

- uczniowie mieszkający na terenie Katowic,

- uczniowie III klasy gimnazjum,

- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem klas maturalnych,

- laureaci konkursów i olimpiad,

- osoby szczególnie uzdolnione,

- osoby wykraczające wiedzą poza podstawę programową,

- osoby chcące się rozwijać dzięki badaniom naukowym,

- osoby chcące uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów badawczych.

 

Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach od października 2018 do czerwca 2020 r. Obie edycje zakończą się konferencją podsumowującą efekty współpracy. Pierwsza edycja rozpoczyna się w październiku wraz z inauguracją roku akademickiego 2018/2019.

Rejestracja do programu jest możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl od 1 do 30 czerwca br.


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.